FOLLOW US:

Stay connected with us
around the nation »


NMFS TTVP Dolphin-Safe Captain's Training Course - Tagalog

Tuna Tracking and Verification Program

FAQ

Contact TTVP

Links


Overview

International
Organizations

TTV Program

Dolphin-Safe
Certification

Verification
Components

ATTENTION: On December 15, 2017, all Dolphin-Safe Tuna Tracking & Verification Program web pages will be migrated to:

https://www.fisheries.noaa.gov/dolphin-safe

Sa ibaba ay ang mga Internet link sa Pagsubaybay sa Tuna ng Pambansang Serbisyo sa Pangisdaang Pandagat at sa kurso sa pagsasanay ng kapitan para sa kaligtasan ng dolpin at bagong template ng pahayag ng Kapitan ng Programang Beripikasyon. Ilalapat ito sa mga pangingisda na magsisimula sa, o pagkatapos ng, Mayo 21, 2016. Ang mga bagong kinakailangang ito ay hindi ilalapat sa mga malalaking purse seine na sasakyang-dagat na nangingisda sa silangang tropikal ng Karagatang Pasipiko, na mayroong kapasidad ng karga na higit sa 400 maiikling tonelada (362.8 mt).

Below are Internet links to the National Marine Fisheries Service Tuna Tracking and Verification Program's dolphin-safe captain's training course and to the new Captain's statement template. These apply to fishing trips that begin on or after May 21, 2016.  These new requirements do not apply to large purse seine vessels fishing in the eastern tropical Pacific Ocean which have a carrying capacity of more than 400 short tons (362.8 mt).

Updated: April 25, 2016